TerapiJournal
Journalsystemet för den enskilda behandlaren

Aktuell version: 2.8 (2022-11-17)

Synpunkter på säkerhet vid användning av TerapiJournal.

Välkommen till

TerapiJournal


det enkla journalsystemet


För den enskilda behandlaren


Le Petit Journal

På många sätt är TerapiJournal det ”lilla” journalsystemet. Det är skapat för enskilda användare som inte behöver dela journalsystem med kollegor. Det är enkelt och överskådligt. Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

Samtidigt är TerapiJournal ett komplett system för journalföring. Det tar hand om register över klient, journalanteckningar och dokument kopplade till klienten.

Själva programmet är installerat på den egna datorn och alla data ligger lokalt på den egna dator i en krypterad databasfil. Systemet kan därför användas utan koppling till Internet. Ingen information sparas i "molnet", utanför användarens kontroll.

TerapiJournal är konstruerat för att vara...

      enkelt att lära

      lätt att använda

      snabbt

      säkert

      anpassningsbart

      prisvärt

Ambitionen med TerapiJournal

TerapiJournal strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast.

Det är gott nog att vara tillräcklig.

Hellre billig och bra, än dyr eller dålig.

Det är fritt att testa systemet (med några begränsningar) innan beställning. Inmatade uppgifter finns kvar i systemet efter att användarlicens registrerats. Ladda ner installationsfilen för att installera programmet på din dator.

Licensavgift för att använda TerapiJournal är en engångskostnad. En användarlicens gäller utan tidsbegränsning. TerapiJournal är alltså fritt från fasta kostnader, och det finns inget abonnemang med återkommande månadsavgifter. Betala en gång - använd så länge du vill.


Presentation


Drawer

TerapiJournal är litet och enkelt, och samtidigt ett kraftfullt system med basfunktionerna för journalföring. De vanligaste aktiviteterna går att utföra med få moment och klick.

Löpande anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller att visa en klients journal. Det går snabbt att välja vilka rubriker som ska visas i klientens journal eller söka en viss text. Programmet ger en översikt av aktuella klienter, och det är lätt att hitta bland avslutade ärenden. Signering av anteckningar görs med få klick. Fakturor baserade på journalförda datum kan kvickt och enkelt skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler kan bifogas till klientens journal. Färdiga dokumentmallar, t.ex. för remiss, brev, intyg kan användas. Innehållet i journalen är skyddat bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta säkerhetskopiering automatiskt.

Det går att skapa obegränsat antal nya journaldatabaser, t.ex. om man har olika verksamheter som behöver skiljas åt.

TerapiJournal är skrivet i programspråket Java, och bygger på komponenter med öppen källkod, t.ex. databashanteraren.


TerapiJournal (version 2.8) är inte registrerad som medicinskteknisk produkt (CE-märkt i MDD klass I) enligt MDR (som trädde i kraft 2021-05-26). TerapiJournal är ett dokumentationssystem, och har som programvara inte ändamål att ge "diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av sjukdom" eller "diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller funktionsnedsättning" (se Läkemedelsverkets webbplats för definition av medicinskteknisk produkt).


Funktioner


Bas

Pre­mi­um

Klientregister

Journaler

Låsning och signering av anteckningar

Fristående notis för klient

Fakturering av besök

Bokföringsunderlag

Debiteringsfil till vissa svenska landsting/regioner (Privera, Privera 2, PriComp, Privera Öppenvård, Privera MiniVisit)

Bifoga färdiga dokument eller andra filer

Dokumentmallar (t.ex. remisser, remissvar, intyg, brev)

Anpassade rubriker till journalanteckningar

Diagnoser (ICD-10)

Skicka SMS till klienter (kräver abonnemang med SMS-leverantör)

Kontroll av läsbarhet i säkerhetskopia

Kontroll av databasen

Obegränsat antal databaser

Förkortningar och fraser (automatisk komplettering av text)

Rapporter (t.ex. klientförteckning, fakturaförteckning, fakturering per månad)

Lösenord och krypterad databas

Återskapad registreringsnyckel

Tillfälligt lösenord

Personlig hjälp med programmet


Användarlicens = baslicens.

Serviceavtal ger premiumlicens under 12 månader i taget.


Språk


Sweden Svenska

Norway Norska

Denmark Danska

United Kingdom Engelska


Manual finns på svenska.

Om det finns intresse för översättning till andra språk är detta välkommet och möjligt. Skriv en rad!


Windows eller Mac?


TerapiJournal finns både till Windows och macOS. Det är samma programkod i TerapiJournal till båda operativsystemen och därför ser programmet likadant ut och fungerar på samma sätt. Det är möjligt att flytta journaldatabas från det ena operativsystemet om användaren byter dator och operativsystem.


Skärmbild huvudskärm Windows

Huvudfönster (Windows)


Skärmbild huvudskärm macOS

Huvudfönster (macOS)


Skärmbild visa journal

Visa journal


Skärmbild utskrift journal

Utskrift journal


Skärmbild fakturering

Fakturering


Skärmbild faktura

Utskrift faktura


Licenser och avgifter


Användarlicens (baslicens)

Användarlicens ger rätten att använda programmet - det är det som behövs för att använda TerapiJournal. Användarlicens är en engångsavgift, och det finns ingen tidsbegränsning för denna.

Pris: 1200 kr (användarlicens utan tidsbegränsning)


Serviceavtal (ger premiumlicens)

Serviceavtal ger möjlighet att få hjälp med programmet, om det skulle behövas. Serviceavtal ger också tillgång till ytterligare funktioner i programmet, t.ex. dokumentmallar, diagnoser, SMS. Serviceavtal gäller 12 månader i taget, och är ett valfritt (rekommenderat) tillägg. Förlängning av serviceavtal måste göras av användaren själv, men programmet påminner när det är dags.

Pris: 1200 kr (serviceavtal 12 mån)


Paketpris: 2000 kr (användarlicens + serviceavtal 12 mån)


Samtliga priser är angivna exklusive moms.

TerapiJournal har inte abonnemang, och binder inte användaren till löpande kostnader.

Oförändrad licensavgift sedan 2012.


Ladda ner TerapiJournal


TerapiJournal installeras genom att installationspaketet öppnas.


TerapiJournal ver 2.8 Windows


TerapiJournal ver 2.8 MacOS