TerapiJournal
Journalsystemet för den enskilda behandlaren

Version 2.8


En ny version av TerapiJournal finns nu att installera.

En uppdaterad manual finns också att ladda ner.

Större och viktiga förändringar i version 2.8

 • Ny funktion: Gallring av gamla journaler (meny Arkiv > Gallra äldre journaler).
 • Ny funktion: Extra lösenord för inloggning (i meny Arkiv > Inställningar > Säkerhet).
 • Ny funktion: Sök efter databasfil (meny Arkiv > Sök efter databas...).
 • Ny funktion: Möjlighet att ange mapp där programmet ska söka efter dokumentmallar och codetree-filer (meny Arkiv > Inställningar > Sökvägar).
 • Ny funktion: Flytta en anteckning till rätt klient (meny Journal > Flytta anteckningar...).
 • Ny funktion: Export av klient i XML-format (meny Klient > Exportera klient (XML)...).
 • Ny funktion: Möjlighet att tillfälligt gömma klientnamn och klientlista i huvudfönstret (meny Visa > Göm klientnamn respektive Visa > Göm klientlista).
 • Påminnelse om att beakta GDPR i funktioner som sparar personuppgifter utanför systemet (t.ex. vid utskrifter).
 • Valbart antal dagar för visning av journal i huvudfönstret (som standard visas de senaste 90 dagarna).
 • Fler format för rapporter till regioner och landsting (Privera 2, PriComp, Privera Öppenvård, Privera MiniVisit).
 • Systemet är inte längre CE-märkt.
 • Säkerhetsförbättringar och buggrättningar.

Andra ändringar i version 2.8

 • Osignerade / icke-låsta anteckningar benämns nu som "utkast" till antecking.
 • Nya ikoner.
 • Momsregistreringsnummer visas alltid på faktura (om det finns).
 • Mindre formatändring i codetree-fil.
 • ICD-10 är komplett.
 • Vid byte av klient i klientlistan återställs datum för ny anteckning till dagens datum.
 • Möjlighet att söka klient utifrån telefonnummer, personnummer och ort (förutom namn sedan tidigare) i klientlistan.
 • Klientförteckningen (meny Rapport > Klientförteckning) sorteras i samma ordning som klientlistan i huvudfönstret.
 • Val av språk är borttaget från inställningar och istället hämtas språkinställning direkt från operativsystemet.
 • Meny Rapport > Telefonlista har ersatts av Rapport > Aktuella kontaktuppgifter (avsedd t.ex. att användas om användaren vill ge lista över aktuella kontakter till kollega vid eventuell sjukdom eller dödsfall hos terapeuten).
 • Kolon ":" accepteras som tecken i journalrubriker eller i förkortningar.
 • Möjlighet att exportera en bifogad fil till datorns hårddisk (i meny Dokument > Visa dokumentlista).
 • Felaktigt lösenord ger ljudsignal och paus istället för skakning av fönstret.
 • Möjlighet att ändra storlek på typsnitt när journal visas i menyn Journal > Visa journal.


Uppgradering


För att uppgradera TerapiJournal till ny version körs i princip bara installationsprogrammet, men för att öka säkerheten och minska risken för bekymmer vid uppgraderingar bör dessa punkter följas:

 1. Starta TerapiJournal, gör en säkerhetskopia (Arkiv > Skapa säkerhetskopia...) och avsluta TerapiJournal.
 2. Ladda ner installationsprogrammet från hemsidan, och starta det.
 3. Välj att placera programmet i programmappen.
 4. Starta därefter själva TerapiJournal, och öppna journaldatabasfilen (om den inte öppnas automatiskt).
 5. Gå igenom inställningarna i programmet, så allt är som önskat.
 6. Ladda ner nya, uppdaterade dokumentmallar och placera dessa i lämplig mapp (gäller endast användare med premiumlicens).

Det är som vanligt viktigt att även ha vanlig backup på datorn eller det externa minnet.


Journaldatabas på externt minne


Användare som har journaldatabas på externt minne, t.ex. USB-minne, bör installera själva programmet på datorns hårddisk bland andra program. Programmet ska alltså inte ligga på det externa minnet. Databasen öppnas (menyval Arkiv > Öppna databas...) från det externa minnet.

Undvik att lägga journaldatabasfilen på OneDrive eller i andra molntjänster.