TerapiJournal
Journalsystemet för den enskilda behandlaren

Version 2.7B och 2.7C


En ny version av TerapiJournal finns nu att installera.

I den nya versionen kan journaldatabasfilen (den fil som innehåller alla klientuppgifter och journaler) finnas i valfri mapp i datorn eller på externt minne, och det går även att döpa om journaldatabasfilen till valfritt namn (så länge filändelse ".h2.db" inte ändras). Systemet kan hantera flera journaldatabasfiler med olika innehåll. När programmet startar försöker det öppna den senast använda sökvägen till journaldatabas.

För att hantera detta har några menyalternativ tillkommit:

 • Skapa en ny, tom journaldatabasfil: Arkiv > Ny databas...
 • Öppna en journaldatabasfil: Arkiv > Öppna databas...
 • Stäng aktuell journaldatabasfil: Arkiv > Stäng databas

Användandet av journaldatabasfil liknar alltså de flesta andra programs hantering av dokument (för att öppna, stänga eller skapa nytt dokument). En skillnaden är dock att man inte kan ha flera journaldatabaser öppna samtidigt.

En uppdaterad manual finns också att ladda ner.


Version 2.7B innehåller mindre stabilitetsförbättringar och buggrättningar till version 2.7, samt en tillfällig anpassning för att fungera tillsammans med macOS 10.13 High Sierra.


Version 2.7C är en uppdatering specifikt för macOS 10.13 High Sierra med svenska texter för operativsystemberoende knappar och menyval.


Uppgradering


För att uppgradera TerapiJournal till ny version körs i princip bara installationsprogrammet, men för att öka säkerheten och minska risken för bekymmer vid uppgraderingar bör dessa punkter följas:

 1. Starta TerapiJournal, gör en säkerhetskopia (Arkiv > Skapa säkerhetskopia...) och avsluta TerapiJournal.
 2. Ladda ner installationsprogrammet från hemsidan, och starta det.
 3. Välj att placera programmet i programmappen.
 4. Starta därefter själva TerapiJournal, och öppna journaldatabasfilen (om den inte öppnas automatiskt). En uppgradering av journaldatabasen sker när journaldatabasfilen öppnas. När allt är färdigt visas en bekräftelse på uppgraderingen.
 5. Gå igenom inställningarna i programmet, så allt är som önskat.
 6. Ladda ner nya, uppdaterade dokumentmallar och placera dessa i samma mapp som journaldatabasfilen (gäller endast användare med premiumlicens).

Det är som vanligt viktigt att även ha vanlig backup på datorn eller det externa minnet.


Journaldatabas på externt minne


Användare som har journaldatabas på externt minne, t.ex. USB-minne, bör numera installera själva programmet på datorns hårddisk bland andra program. Programmet ska alltså inte ligga på det externa minnet som tidigare. Databasen öppnas (menyval Arkiv > Öppna databas...) från det externa minnet. Det är alltså inte längre styrt från programmet vad journaldatabasfilen ska heta eller vilken mapp den finns i.


Andra förändringar i version 2.7


Den nya versionen innehåller i övrigt huvudsakligen följande ändringar:

 • Utskrift av bokföringsunderlag tillsammans med faktura. Bokföringsunderlaget innehåller inte klientens namn, adress eller personnummer, och kan utgöra verifikat som lämnas till redovisningsfirma.
 • Valfri rubrik på fakturans betalningssätt (alltså där det nu står "Bankgiro" respektive "Plusgiro") samt ett tredje alternativ, t.ex. att användas till Swish, PayPal eller liknande.
 • Bildfiler kan användas som mallar till nytt dokument.
 • Vissa mindre designändringar och finputsning på användargränssnitt.
 • Infoga text/värde klarar flerradiga anteckningar.
 • Autokomplettering är omdöpt till "Fraser".
 • Tillägg av nya dokumentmallar, bl.a. för orosanmälan till Socialförvaltning eller brevmallar för Textredigerare på macOS.
 • Fönsterkoordinater sparas i de flesta fönster.
 • Buggrättning i en säkerhetsrutin för macOS som ibland hindrade programmet från att starta.