TerapiJournal

 

 

TerapiJournal är journalprogrammet för den enskilda behandlaren.

 

TerapiJournal är ett lättanvänt, prisvärt och säkert journalprogram som passar i olika behandlande yrken när behandlaren/terapeuten inte behöver dela journalsystem med kollegor.

 

Med TerapiJournal kan basfunktioner för journalföring enkelt skötas. Dagliga anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Rubriker för anteckningar kan anpassas i inställningar. Programmet ger kvick översikt över aktuella klienter, och hittar lätt avslutade ärenden. Anteckningar signeras av användaren efterhand. Fakturor baserade på journalförda datum kan skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler, kan bifogas till klientens journal. Innehållet i journalen är skyddad bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta om säkerhetskopiering automatiskt.

 

TerapiJournal är utvecklat för svenska förhållanden och utifrån svenskt regelverk. Systemet är skapat och skrivet av psykolog Johan Berg, tidigare datakonsult, nu verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och som klinisk psykolog inom psykiatrin.

 

TerapiJournal fungerar både tillsammans med Windows och Mac OS X.

 

 

TerapiJournal på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Berg © 2008-2014

www.terapijournal.se