TerapiJournal är journalprogrammet för den enskilda behandlaren.

På många sätt är TerapiJournal det ”lilla” journalsystemet. Det konstruerat för att vara:

  • enkelt att lära
  • lätt att använda
  • snabbt
  • och säkert

Samtidigt som det är litet och enkelt, innehåller TerapiJournal de basfunktioner som behövs för journalföring. De vanligaste aktiviteterna går att utföra med få moment. Dagliga anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller visa en klients journal. Programmet ger en översikt av aktuella klienter, och det går snabbt att hitta bland avslutade ärenden. Att signera anteckningar är också en basfunktion. Fakturor baserade på journalförda datum kan skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler, kan bifogas till klientens journal. Innehållet i journalen är skyddad bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta om säkerhetskopiering automatiskt. Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

TerapiJournal är utvecklat för svenska förhållanden och utifrån svenskt regelverk. Systemet är skapat och skrivet av psykolog Johan Berg, tidigare datakonsult, nu verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och som klinisk psykolog inom psykiatrin.
 
Det går att teckna två olika licenser:

  • Baslicens / användarlicens: Ger rätten att använda programmet. Baslicens är inte tidsbegränsad utan en engångskostnad.
  • Premiumlicens / serviceavtal: Tecknas som tillägg till baslicens och ger möjlighet att få hjälp med programmet. Öppnar även ytterligare funktioner i programmet (verifiering av databas och av säkerhetskopia, dokumentmallar, diagnoser, mm). Serviceavtal är ett frivilligt tillägg och tecknas för 12 månader i taget. Användaren måste själv beställa förlängning (om så önskas).

TerapiJournal fungerar både tillsammans med Windows och Mac OS X. Programmet installeras lokalt på den egna datorn, och är därför inte beroende av internetkoppling eller av extern datordrift.