Skärmbilder

Stacks Image 87

Klicka på bilden för fler skärmbilder.

Anpassat för
  Windows
  Mac OS X

Testa TerapiJournal

TerapiJournal

Journalprogrammet för den enskilda behandlaren.

På många sätt är TerapiJournal det ”lilla” journalsystemet. Programmet tar hand om register över klient, anteckningar och dokument. Det konstruerat är för att vara:

  enkelt att lära
  lätt att använda
  snabbt
  säkert
  anpassningsbart

Samtidigt som TerapiJournal är litet och enkelt, är systemet kraftfullt och innehåller de basfunktioner som behövs för journalföring. De vanligaste aktiviteterna går att utföra med få moment och musklick. Dagliga anteckningar läggs in snabbt och smidigt. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller visa en klients journal. Programmet ger en översikt av aktuella klienter, och det går snabbt att hitta bland avslutade ärenden. Att signera anteckningar är också en basfunktion. Fakturor baserade på journalförda datum kan snabbt och enkelt skapas och skrivas ut. Färdiga dokument, t.ex. pdf-filer, textdokument eller bildfiler, kan bifogas till klientens journal. Färdiga dokumentmallar, t.ex. för remiss, brev, intyg kan användas. Innehållet i journalen är skyddat bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta säkerhetskopiering automatiskt.

Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

Funktioner i TerapiJournal

 • Klientregister
 • Registrering av journalanteckningar
 • Signering av journalanteckningar
 • Visa och söka i journal
 • Fristående notis för klienten
 • Fakturering (faktura eller kontantfaktura)
 • Bifoga dokument
 • Dokumentmallar för att skriva remisser, remissvar, brev, mm.
 • Skräddarsy med egna rubriker
 • Anpassning, bl.a. av programmets utseende
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • Automatisk utloggning efter viss tids inaktivitet
 • Automatisk låsning av journalanteckningar (efter senast 14 dagar enl PDL)
 • Förkortningar och automatisk komplettering av text
 • Rapporter och statistik
 • Diagnosregistrering
TerapiJournal är utvecklat för svenska förhållanden och utifrån svenskt regelverk. Systemet är skapat och skrivet av psykolog Johan Berg, tidigare systemkonsult och programmerare, nu även verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och som klinisk psykolog inom psykiatrin.

Det går att teckna två typer av licenser:
Baslicens / användarlicens
Ger rätten att använda programmet. Baslicens är inte tidsbegränsad utan en engångskostnad.
Avgift: 1200 kr + moms
Premiumlicens / serviceavtal
Tecknas som tillägg till baslicens och ger via serviceavtalet möjlighet att få hjälp med programmet. Öppnar även ytterligare funktioner i programmet (dokumentmallar, diagnoser, mm). Premiumlicens / serviceavtal är ett frivilligt tillägg och tecknas för 12 månader i taget. Användaren måste själv beställa förlängning (om så önskas).
Avgift: 2000 kr + moms (första året), 1200 kr + moms (följande år)
TerapiJournal fungerar både tillsammans med Windows och Mac OS X. Programmet installeras lokalt på den egna datorn, och är därför inte beroende av internetkoppling eller av extern datordrift.