TerapiJournal

 

 

TerapiJournal är journalprogrammet för den enskilda behandlaren.

 

Programmet är gjort för att vara enkelt för användaren och innehåller basfunktioner för journalföring. De vanligaste aktiviteterna, t.ex. att skriva in en ny journalanteckning, går att utföra med få moment. Likaså är det lätt att ta fram uppgifter om klienten eller visa klientens journal. Att signera anteckningar går också fort. Samtidigt som enkelheten varit vägledande under utvecklingsarbetet har säkerheten i programmet prioriterats vid utvecklingen. Systemet har vidare funktioner för fakturering av besök, och det är även möjligt att bifoga externa dokument till klientens journal. Programmet är prissatt för att vara rimligt i inköp även för nystartad verksamhet.

 

Systemet är utvecklat av psykolog Johan Berg, verksam som privatpraktiserande psykolog och som klinisk psykolog inom psykiatrin.

 

TerapiJournal fungerar både tillsammans med Windows och Mac OS X.

 

Programmet kan fritt laddas ner för testning. För att kunna använd programmet i ordinarie verksamhet krävs dock användarlicens och registrering.

 

Användarlicens (baslicens) är en engångskostnad och ger rätt att använda programmet. För att kunna få hjälp med programmet krävs serviceavtal (premiumlicens) och detta tecknas för 12 månader i taget. Serviceavtal är ett frivilligt tillägg, men även ett sätt att fortsätta stödja utvecklingen av systemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Berg © 2008-2014 • Privacy Policy • Terms of Use

www.terapijournal.se